Контакти

Изпрати запитване

Регионална инспекция по околнита среда и водите позволява на “Киров Скрап” ЕООД с решение Nº 03-ДО-660-00 да извършва дейности по третиране на отпадъци.

Работно време: Понеделник – Петък: 08:00-18:00; Събота: 08:00-17:00; Неделя: 08:00-14:00

Адрес: улица “Асен Разцветников“ 36, Владиславово, Варна 9023, България Телефон: 0894 652 292 Имейл: info@kirovscrap.bg