Изкупуване на метали – Варна

You are here: Home / Изкупуване на метали – Варна
 Изкупуване на метал

Изкупуване на метал

Изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали

Цена за изкупуване на метали:
Желязо – от 0,20лв до 0,45лв
Ламарина – от 0,18лв до 0,40лв
Мед – от 6,50лв до 9,50лв
Бронз – от 4,00лв до 6,00лв
Алуминий – от 1,30лв до 2,50лв
Неръждавейка – от 0,90лв до 1,90лв

Киров Скрав е пункт за вторични суровини  във Варна. Разчитайте на нас за изкупуване на метали – черни и цветни, на конкуренти цени. Изкупуваме вторични суровини както на място в нашия склад, така и на ваш адрес!

КАК СЕ РЕЦИКЛИРАТ МЕТАЛИТЕ?

Металите се делят на два основни вида – черни и цветни. Най-лесно се определят с помощта на магнит. Процесът по рециклиране включва няколко етапа – сортиране, нарязване и пресоване като те зависят и от вида на метала. При подготовката на металния скрап за преработка, стоманата обикновено се оформя в стоманени блокове. Така подготвеният материал се претопява в пещи. След претопяване металът се пречиства като най-често се използва електролизата. Полученият след пречистването метал се използва за производство на нова продукция.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

Рециклирането на 6 метални кенчета спестява енергията, необходима на една 60 ватова крушка, за да свети 25 часа. От 1 тон стоманени отпадъци се получава до 950 кг чист метал. От рециклирането на 1 тон метални отпадъци се спестяват 490 kwh ел. енергия,1430 кг въглища, 65 куб. метра вода. Стоманата е най-рециклираният материал в света. 1 бирена кутийка се разгражда в природата от 200 до 500 години.

Call Now ButtonОбадете се сега