Изкупуване на метали – Варна

You are here: Home / Изкупуване на метали – Варна

Изкупуване на метал Варна

Изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали

Цена за изкупуване на метали:
Желязо – от 0,20лв до 0,55лв
Ламарина – от 0,30лв до 0,45лв
Мед – от 9,00лв до 13,00лв
Месинг – от 5,00лв до 8,00лв
Алуминий – от 1,00лв до 2,50лв
Олово – от 1,00лв до 2,00лв
Неръждавейка – от 1,00лв до 2,50лв
Акумулатори – от 1,00лв до 1,60лв
Цам – от 1,00лв до 1,60лв

Киров Скрап е пункт за вторични суровини  във Варна. Разчитайте на нас за изкупуване на метали – черни и цветни, на конкуренти цени. Изкупуваме вторични суровини както на място в нашия склад, така и на ваш адрес!

Искате да предадете за рециклиране големи метални елементи? Няма проблеми, нашето оборудване може да нареже на парчета всичко, което ни предоставите.   

КАК СЕ РЕЦИКЛИРАТ МЕТАЛИТЕ?

Металите се делят на два основни вида – черни и цветни. Най-лесно се определят с помощта на магнит. Процесът по рециклиране включва няколко етапа – сортиране, нарязване и пресоване като те зависят и от вида на метала. При подготовката на металния скрап за преработка, стоманата обикновено се оформя в стоманени блокове. Така подготвеният материал се претопява в пещи. След претопяване металът се пречиства като най-често се използва електролизата. Полученият след пречистването метал се използва за производство на нова продукция.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

Рециклирането на 6 метални кенчета спестява енергията, необходима на една 60 ватова крушка, за да свети 25 часа. От 1 тон стоманени отпадъци се получава до 950 кг чист метал. От рециклирането на 1 тон метални отпадъци се спестяват 490 kwh ел. енергия,1430 кг въглища, 65 куб. метра вода. Стоманата е най-рециклираният материал в света. 1 бирена кутийка се разгражда в природата от 200 до 500 години.