Киров Скрап – пункт за вторични суровини Варна

Вторичните суровини са всички неприложими в ежедневието изделия, които следва да бъдат преработени с цел повторно използване. Естественото разграждане на една суровина е процес, който би могъл да продължи от няколко месеца до няколко години.

Знаете ли, че:

 • хартиената салфетка, изхвърлена в морето, ще се разгради след 3 месеца, а кибритената кутия след двойно повече;
 • периодът на разграждане на фасовете е от 1 до 5 години, а на найлоновите изделия от 30 до 40 години;
 • периодът на разграждане на металните кенчета и стъклените бутилки е около 1000 години.

Рециклирането на тези отпадъци забързва процеса и възстановява свойствата на суровините с цел използване на тяхната енергия и производство на нови материали. Преработването на вторични суровини е решението за опазване на околната среда и нашето съществуване.

Finger pointer

Ето и още един интересен факт:
Неправомерното изсичане на горите оказва силно влияние на климата, на питейната вода и кислорода, от който се нуждаем!

Киров Скрап има за цел да бъде част от опазването на нашето бъдеще със създаването на пункт за вторични суровини Варна. Ние изкупуваме, преработваме и рециклираме неупотребяваните отпадъци. Независимо дали става дума за стари електроуреди или просто за метални кенчета и списания, донесете ги в Киров Скрап Варна. Тук сме за вас!

Какви вторични суровини изкупуваме и/или рециклираме във Варна ?

Хартия

 Рециклиране на хартия

Рециклиране на хартия

Пластмаса

 Изкупуване на пластмаса

Изкупуване на пластмаса

Метали

 Изкупуване на метали

Изкупуване на метали

Стъкло

 Изкупуване на стъкло

Изкупуване на стъкло

Какво още предлага Киров Скрап?

Освен изкупуване на вторични суровини и стари електроуреди, Киров Скрап предлага и почистване на мазета, общи помещения, тавани и градини. С цел улеснение на нашите клиенти, предлагаме извозване и изхвърляне на нерециклируемите ви вещи. Киров Скрап обслужва Варна, Аспарухово, Виница, Аксаково и районите около тях.

“Киров Скрап” ЕООД разполага и с електронен автокантар, разположен в пункта ни за вторични суровини на ул. “Асен Разцветников“ 36, Владиславово. Електронните автомобилни кантари са съвременно средство за претегляне на всякакъв вид транспорни средства- автомобили, камиони и други. Те се отличават с прецизното отчитане на теглото и надеждност при високо напрежение. Електроненният автокантар в пункта ни за вторични суровини е с капацитет до 20 тона. Благодарение на новата ни придобивка Киров Скрап бързо, лесно и точно може да претегли вашия бус, камион или автомобил.

Нов пункт за вторични суровини в Западна Промишлена Зона, Варна

С гордост споделяме, че през август 2023 г. отворихме нов пункт за вторични суровини в Западна Промишлена Зона Варна! Тук ще намерите всичко от което се нуждаете – най-добрите цени, бързото и точно обслужване – сега е на ваше разположение в нашата нова локация.

За вашето улеснение и нашето ново място разполага с електронен автокантар, гарантиращ бързо и прецизно измерване на суровините ви. Няма да се налага да чакате, когато сте при нас!

Можете да ни намерите точно зад завод “Метал”. Нашият екип ще ви посрещне с усмивка и професионално обслужване, за да направим вашето изкупуване на вторични суровини още по-лесно и приятно.

Работим ВСЕКИ ДЕН! Очакваме ви от понеделник до петък, от 08:00 до 18:00 часа, както и в събота и неделя, от 08:00 до 17:00 часа.

Нашата мисия

 • Ежедневие

  С все нарастващото потребление обществото трябва да полага всекидневни усилия, за да бъдат постигнати високи нива на рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

 • Кой може да помогне?

  Рециклирането е сложен процес, в който трябва да се включи всеки от нас активно, за да живеем в един по-красив и сигурен свят.

 • Влияние върху природата

  Да спестим на природата излишно разхищение на ресурси и замърсяване.

 • Рециклиране

  Боклукът, който с години стои непотребен, може да бъде превърнат отново в суровина. Хората трябва да избират като краен вариант депонирането на отпадъци на сметищата, за да намалим колкото се може повече замърсяването на заобикалящия ни свят.

Киров Скрап спомага за рециклирането на вторични суровини във Варна

Знаете ли, че 70% от изхвърлените електроуреди могат да бъдат рециклирани? Помислете за рециклиране на вещите, които са непотребни и са загубили стойност за вас. Вместо да ви заемат ценно място на тавана или дори по-лошо, да ги оставите до контейнерите или в някоя градина, донесете ги в пункта за вторични суровини Варна.

 

Знаете ли, че:

 • Рециклирането на хартия намалява изсичането на горите, което спомага за спасяване на животинските видове, както и за опазване на климата и питейната вода.
 • Рециклирането на пластмасови бутилки намалява използването на изкопаеми горива. Недостигът им води до промени в климата.
 • Рециклирането на стъкло намалява необходимостта от използване на нови суровини. Пясъкът, който е в основата на производството на стъклени изделия, намалява драстично по целия свят.

Предимства на рециклирането

Разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране спомага за:

 • защитата на екосистемите и дивата природа, като намалява замърсяването на водите, почвите и въздуха;
 • понижаване на потреблението на енергия и суровини от 60% до 90%, спестявайки ценни природни ресурси. Създаването на продукти от рециклирани материали консумира по-малко енергия в сравнение с производството на нови суровини;
 • намаляване на парниковите газове, които се отделят в атмосферата.

1 тон рециклирана хартия спасява:
– 13 дървета
– повече от 2 барела нефт
– над 4000 киловатчаса ел.енергия
– почти 32000 литра вода

Освен това 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричесвото на едно българско домакинство за две години.

От рециклирането на 1 тон метални отпадъци се спестяват 490 kwh ел. енергия, 1430 кг въглища, 65 куб. метра вода.

Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергия за 4 часа осветление с 70 ватова крушка или за 20 минути гледане на телевизия.

Когато рециклираме ние неминуемо ще намалим количеството отпадъци, които изхвърляме в депата, което отчасти ще реши проблема с изчерпващия се капацитет на сметищата.

Гордеем се, че активно участваме в преработката на бавноразградими отпадъци. Чрез пункта ни за вторични суровини Варна, заедно се грижим за опазването на околната среда. Бъдете съпричастни с каузата на Киров Скрап и донесете своите рециклируеми суровини!