Киров Скрап – пункт за вторични суровини Варна

Вторичните суровини са всички неприложими в ежедневието изделия, които следва да бъдат преработени с цел повторно използване. Естественото разграждане на една суровина е процес, който би могъл да продължи от няколко месеца до няколко години.

Светеща крушка.

Знаете ли, че:

 • хартиената салфетка, изхвърлена в морето, ще се разгради след 3 месеца, а кибритената кутия след двойно повече;
 • периодът на разграждане на фасовете е от 1 до 5 години, а на найлоновите изделия от 30 до 40 години;
 • периодът на разграждане на металните кенчета и стъклените бутилки е около 1000 години.

Рециклирането на тези отпадъци забързва процеса и възстановява свойствата на суровините с цел използване на тяхната енергия и производство на нови материали. Преработването на вторични суровини е решението за опазване на околната среда и нашето съществуване.

Finger pointer

Ето и още един интересен факт:
Неправомерното изсичане на горите оказва силно влияние на климата, на питейната вода и кислорода, от който се нуждаем!

Киров Скрап има за цел да бъде част от опазването на нашето бъдеще със създаването на пункт за вторични суровини във Варна. Ние изкупуваме, преработваме и рециклираме неупотребяваните отпадъци, като осигуряваме и специализиран транспорт с цел да улесним нашите клиенти. Независимо дали става дума за стари електроуреди или просто за метални кенчета и списания, донесете ги в Киров Скрап Варна. Тук сме за вас!

Какво изкупуваме ?

Хартия

 Изкупуване на хартия

Изкупуване на хартия

Пластмаса

 Изкупуване на пластмаса

Изкупуване на пластмаса

Метали

 Изкупуване на метали

Изкупуване на метали

Стъкло

 Изкупуване на стъкло

Изкупуване на стъкло

Нашата мисия

 • Ежедневие

  С все нарастващото потребление обществото трябва да полага всекидневни усилия, за да бъдат постигнати високи нива на рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

 • Кой може да помогне?

  Рециклирането е сложен процес, в който трябва да се включи всеки от нас активно, за да живеем в един по-красив и сигурен свят.

 • Влияние върху природата

  Да спестим на природата излишно разхищение на ресурси и замърсяване.

 • Рециклиране

  Боклукът, който с години стои непотребен, може да бъде превърнат отново в суровина. Хората трябва да избират като краен вариант депонирането на отпадъци на сметищата, за да намалим колкото се може повече замърсяването на заобикалящия ни свят.

Киров Скрап спомага за рециклирането на вторични суровини във Варна

Знаете ли, че 70% от изхвърлените електроуреди могат да бъдат рециклирани? Помислете за рециклиране на вещите, които са непотребни и са загубили стойност за вас. Вместо да ви заемат ценно място на тавана или дори по-лошо, да ги оставите до контейнерите или в някоя градина, донесете ги в пункта за вторични суровини.

Light bulb

Знаете ли, че:

 • Рециклирането на хартия намалява изсичането на горите, което спомага за спасяване на животинските видове, както и за опазване на климата и питейната вода.
 • Рециклирането на пластмасови бутилки намалява използването на изкопаеми горива. Недостигът им води до промени в климата.
 • Рециклирането на стъкло намалява необходимостта от използване на нови суровини. Пясъкът, който е в основата на производството на стъклени изделия, намалява драстично по целия свят.

Предимства на рециклирането

Разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране спомага за:

 • защитата на екосистемите и дивата природа, като намалява замърсяването на водите, почвите и въздуха;
 • понижаване на потреблението на енергия и суровини от 60% до 90%, спестявайки ценни природни ресурси. Създаването на продукти от рециклирани материали консумира по-малко енергия в сравнение с производството на нови суровини;
 • намаляване на парниковите газове, които се отделят в атмосферата.

1 тон рециклирана хартия спасява:
– 13 дървета
– повече от 2 барела нефт
– над 4000 киловатчаса ел.енергия
– почти 32000 литра вода

Освен това 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричесвото на едно българско домакинство за две години.

От рециклирането на 1 тон метални отпадъци се спестяват 490 kwh ел. енергия, 1430 кг въглища, 65 куб. метра вода.

Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергия за 4 часа осветление с 70 ватова крушка или за 20 минути гледане на телевизия.

Когато рециклираме ние неминуемо ще намалим количеството отпадъци, които изхвърляме в депата, което отчасти ще реши проблема с изчерпващия се капацитет на сметищата.

Гордеем се, че активно участваме в преработката на бавноразградими отпадъци. Чрез пункта ни за вторични суровини в град Варна, заедно се грижим за опазването на околната среда. Бъдете съпричастни с каузата на Киров Скрап и донесете своите рециклируеми суровини!