Киров Скрап – пункт за вторични суровини Варна

Какво изкупуваме ?

Хартия

Пластмаса

Метали

Стъкло

Нашата мисия

 • Ежедневие

  С все нарастващото потребление обществото трябва да полага всекидневни усилия, за да бъдат постигнати високи нива на рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

 • Кой може да помогне?

  Рециклирането е сложен процес, в който трябва да се включи всеки от нас активно, за да живеем в един по-красив и сигурен свят.

 • Влияние върху природата

  Да спестим на природата излишно разхищение на ресурси и замърсяване.

 • Рециклиране

  Боклукът, който с години стои непотребен, може да бъде превърнат отново в суровина. Хората трябва да избират като краен вариант депонирането на отпадъци на сметищата, за да намалим колкото се може повече замърсяването на заобикалящия ни свят.

Предимства на рециклирането

Разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 60% до 90%, спестявайки ценни природни ресурси.

1 тон рециклирана хартия спасява:
– 13 дървета
– повече от 2 барела нефт
– над 4000 киловатчаса ел.енергия
– почти 32000 литра вода

1 тон рециклирана пластмаса спестява електричесвото на едно българско домакинство за две години.

От рециклирането на 1 тон метални отпадъци се спестяват 490 kwh ел. енергия, 1430 кг въглища, 65 куб. метра вода.

Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергия за 4 часа осветление с 70 ватова крушка или за 20 минути гледане на телевизия.

Когато рециклираме ние неминуемо ще намалим количеството отпадъци, които изхвърляме в депата, което отчасти ще реши проблема с изчерпващия се капацитет на сметищата.